Leo Galambos
Homepage egothor.org UBTI CVUT page MFF UK page Research Gate page
Projects
qid (ipv6) egothor2 j5m galeo bobo snog
Lectures
UBTI CVUT MFF UK
Quiz
Arnold

Pokročilé programování v jazyce C++

Zimní semestr: 0/2 Z

Typy, třídy a objekty, zapouzdření, vznik a zánik objektů. Abstraktní datové typy, přetěžování. Dědičnost, virtuální dědičnost, virtuální metody. Dynamická alokace, ukazatele, konverze. Šablony, generické programování, kompilační polymorfismus. Kontejnery, iterátory, algoritmy. Objektové knihovny. Výjimky, bezpečné programování s výjimkami. Bezpečné a přenositelné programování, vazby na OS.

Zápočet je udělen za odevzdání semestrální práce. Akceptační podmínky budou sděleny v rámci kurzu.

Literatura

Pokročilé databázové technologie

Letní semestr: 2/0 Zk

Principy DBS, funkce jednotlivých komponent. Konceptuální, databázová a fyzická úroveň pohledu na data. Přehled databázových modelů, konceptuální datový model, konstrukty, vyjádření integritních omezení. Relační model dat, schéma relační databáze. Databázové dotazové jazyky. Kritéria kvality dekompozice. Transakce, zotavení z chyb, koordinace paralelního přístupu, ochrana dat. Fyzický model dat, hromada, index, cluster indexovaný, cluster hashovaný.

Zkouška je složena z písemné přípravy (30min) a ústní části (10min).

 1. 25.2. Konceptuální návrh, model entit a relací
 2. 25.2. Relační model, ER diagram na relace, views
 3. 11.3. Dotazovací jazyky, relační algebra, relační kalkul
 4. 11.3. SQL
 5. 25.3. Pevný disk, diskové pole; stránkování v DBMS, buffer manager; formát DB stránek, slotů, hodnot
 6. 25.3. Organizace souborů: heap-file, index, clusterované indexy, hashování statické a rozšiřitelné, B+, ISAM; B+ optimalizace, kompozitní klíče
 7. Optimalizátor, rozšířená relační algebra, procházení exekučních plánů
 8. System R: dotazy s jednou a více relacemi, algoritmus dynamického programování, vnořené dotazy
 9. Paralelní a distribuované databáze, část 1
 10. Paralelní a distribuované databáze, část 2

[ Slidy PDS 2012 ]

Literatura

Počítačové sítě

Letní semestr: 2/0 Zk

Princip práce síťových systémů, internet. Internetové protokoly - UDP, IP, TCP, ARP, http(s), ftp, SMTP/TLS, pop(s), imap(s), ssh/scp. Síťové služby - směrování, překlad adres, firewally, proxy. Zranitelnost daného typu sítí.

Zkouška je složena z písemné přípravy (30min) a ústní části (10min).

 1. 18.2. Hacking
 2. 18.2. Internetová infrastruktura - jak probíhá komunikace mezi dvěma stroji? ARP, TCP/UDP/IP, DNS, WWW, ...
 3. OSI model, spojová vrstva, síťová vrstva, transportní vrstva; Bezpečnostní problémy, spoofing
 4. ARP, SYN flood, ping of death, teardrop, ping flooding, TCP hijacking
 5. 4.3. DNS protokol: základy, konfigurace
 6. 18.3. DNS: útoky a slabiny
 7. 18.3. DNSSEC: DNSKEY, RRSIG, NSEC3
 8. 18.3. DNSSEC: údržba klíčů, DLV
 9. HTTP protokol, XSS, injektáže HTML/HTTP/SQL
 10. Web hacking: kanonizace URL, zpřístupnění zdrojových souborů, ověření/kontrola vstupních hodnot, hack serveru usermap.cvut.cz via one-liner
 11. IPSEC, část 1
 12. IPSEC, část 2

[ Slidy Hacking | IP hacking | DNS | DNSSEC | Web hacking ]

Literatura

Pokročilé programování v JAVA

Letní semestr: 0/2 KZ

Klasifikovaný zápočet je udělen za odevzdání semestrální práce. Akceptační podmínky budou sděleny v rámci kurzu.

Literatura